Ustawowe wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe - baner

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

 • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.;
 • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dostępny jest w systemie bankowości elektronicznej Internet Banking.

Wniosek można złożyć:

 • w systemie bankowości elektronicznej Internet Banking poprzez dedykowany elektroniczny formularz wniosku,
 • w Placówce Banku,
 • za pośrednictwem email na adres centrala@bs-sokolka.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • drogą korespondencyjną (listownie) na adres Banku:
  Bank Spółdzielczy w Sokółce
  Ul. Ściegiennego 16
  16-100 Sokółka
  z dopiskiem „Wakacje kredytowe”

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Uwaga: wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Banku (pamiętaj, że w przypadku wniosku wysłanego listownie, nie jest wiążąca data stempla pocztowego). Prosimy o uwzględnienie tego faktu i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu.

Wniosek o wakacje kredytowe

Skip to content