Telefoniczna informacja na HASŁO – wygodna komunikacja Klientów z Bankiem

Zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą rozmowy telefonicznej pomiędzy Posiadaczem rachunku rozliczeniowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Sokółce, a Bankiem.

Wybierając usługę na HASŁO zyskujesz możliwość szybkiego uzyskania informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w naszym Banku.

Cechy i funkcjonalność

  • Szybka i dokładka informacja o obrotach na rachunku
  • Bezpieczna i prosta w obsłudze usługa
  • Wygodny sposób otrzymywania informacji o stanie rachunku

Wystarczy złożyć dyspozycję aktywacji usługi HASŁO w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Sokółce.

Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia HASŁA osobom trzecim. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

Po ustaleniu HASŁA możesz uzyskiwać informacje o rachunku przez telefon. Pracownik Banku może odmówić udzielenia informacji , jeżeli podane przez Posiadacza rachunku informacje nie są zgodne z zapisami w dyspozycji.

Skip to content