SMS Kontakt

SMS Kontakt– wygodna komunikacja Klientów z Bankiem

SMS Kontakt zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku rozliczeniowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Sokółce, zarówno rachunku ROR, jak i rachunku bieżącego a Bankiem. Dzięki tej usłudze Klient zyskuje szybki i wygodny dostęp do swojego konta, a przez to swobodną kontrolę swoich finansów.

Cechy i funkcjonalność

  • uzyskiwanie aktualnych informacji o rachunkach bankowych
  • otrzymywanie automatycznych powiadomień po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku)
  • otrzymywanie automatycznie generowanych komunikatów informujących o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku)

System SMS Kontakt wysyła komunikaty automatycznie na wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego lub po otrzymaniu wysłanego przez Klienta zapytania, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku.

Automatyczne komunikaty SMS są wysyłane po dokonanej na rachunku Klienta operacji bilansowej uznaniowej, obciążeniowej lub każdej, zgodnie z preferencjami Posiadacza rachunku. Dostępne są również komunikaty SMS o określonej godzinie, w każdym dniu roboczym lub w dniu roboczym, jeśli saldo rachunku uległo zmianie.

Kod identyfikacyjny do wysyłania zapytań oraz przykłady zapytań SMS Posiadacz rachunku otrzymuje podczas aktywacji usługi w Banku. Kod służy do autoryzacji komendy SMS, czyli odpowiednio sformatowanej treści wiadomości SMS wysłanej przez Posiadacza rachunku na wskazany przez Bank numer telefonu. W odpowiedzi na zapytanie Klient otrzymuje komunikat SMS z żądaną informacją.

Usługa jest aktywna przez 24 godziny na dobę. Komunikaty SMS są wysyłane do Klienta w ciągu 10 minut po zarejestrowaniu transakcji na wskazanym we wniosku rachunku. Odpowiedź na komendę SMS wysyłana jest w ciągu 1 minuty, także w dni wolne od pracy Banku.

Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery telefonu do korzystania z usługi SMS Kontakt.

W dowolnym momencie korzystania z usługi istnieje możliwość zmiany zarówno numeru telefonu, jak i wybranego przez Klienta rodzaju otrzymywanych komunikatów SMS.

Aktywacja usługi SMS Kontakt jest bezpłatna, a opłata za jeden wysłany do Klienta SMS wynosi tylko 0,39 zł. Aby skorzystać z usługi wystarczy złożyć wniosek w placówce Banku.

Skip to content