Przelewy SORBNET

Szybki i bezpieczny system do rozliczania zleceń płatniczych

Bank Spółdzielczy w Sokółce umożliwia swoim Klientom dokonywanie przelewów w systemie SORBNET, dzięki któremu środki na rachunek odbiorcy w innym banku trafiają w bardzo krótkim czasie. Przelew taki nie posiada ograniczenia kwotowego, można więc dokonać błyskawicznej transakcji na dowolna kwotę.

Za pośrednictwem systemu SORBNET realizowane są wszystkie zlecenia uznane przez Klienta za wyjątkowo pilne, z wyjątkiem przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zlecenia SORBNET realizowane są w walucie PLN.

Korzyści:

  • szybkość – możliwość natychmiastowego uregulowania zobowiązań, spłat rat kredytów, przekazywania dużych kwot podczas zakupu np. mieszkania czy samochodu,
  • bezpieczeństwo – przelewy SORBNET wykonywane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez NBP,
  • dostępność – przelew SORBNET dostępny jest zarówno w placówkach Banku, jak również przez system Internet Banking.

Jak działa: jak przelew standardowy, ale z pominięciem bankowych sesji przychodzących i wychodzących, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

W jaki sposób złożyć dyspozycję przelewu SORBNET?

Klient ma możliwość złożenia zlecenia:

  • w formie papierowej w placówkach Banku (wypełniając standardowy druk polecenia przelewu, dopisując słowo „SORBNET”)
  • w formie elektronicznej, poprzez system Internet Banking (podczas wprowadzania danych przelewu dowolnego lub zdefiniowanego w polu „Opcje dodatkowe” należy zaznaczyć opcję Przelew przyśpieszony SORBNET).

Prowizje i opłaty: Za wykonanie przelewu SORBNET, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Banku Spółdzielczego w Sokółce, pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

Skip to content