Karty płatnicze – Klienci indywidualni

Bank Spółdzielczy w Sokółce we współpracy z Bankiem BPS S.A. oferuje Klientom indywidualnym, posiadającym rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR, międzynarodową kartę płatniczą – VISA Classic Debetowa. Dzięki niej użytkownik karty ma możliwość skorzystania ze środków dostępnych na koncie przez 24 h na dobę.

Karta VISA Classic Debetowa to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Zalety posiadania karty VISA Classic Debetowa

 • karta VISA Classic Debetowa jest powszechnie akceptowana w bankomatach i placówkach handlowo-usługowych na całym świecie,
 • brak miesięcznej opłaty za używanie karty,
 • bezpieczeństwo transakcji – karta wyposażona jest w mikroprocesor (chip),
 • wygoda płatności bezstykowych – jeśli wybierzesz kartę VISA Classic Debetowa PayWave.

Posługując się kartą VISA Classic Debetowa można:

 • bez żadnych opłat i prowizji płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych, takich jak np. sklepy, restauracje, hotele, stacje benzynowe,
 • wypłacać gotówkę w Polsce i za granicą w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, a bez żadnych opłat i prowizji w sieci bankomatów należących do Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You
 • dokonywać płatności i rozliczeń realizowanych przez Internet, telefon i pocztę (np. rezerwacji biletów lotniczych)
 • wypłacać gotówkę w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
 • sprawdzać wysokość wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • zrealizować transakcję zbliżeniową (bezstykową), która polega na dokonaniu płatności (do kwoty 30 zł) przez zbliżenie karty VISA Classic Debetowa PayWave do urządzenia POS; nie trzeba wówczas podawać numeru PIN, ani też autoryzować transakcji podpisem.

Używanie karty VISA Classic Debetowa zwiększa bezpieczeństwo i chroni oszczędności – nie trzeba nosić ze sobą gotówki.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty wystarczy ją zastrzec telefonicznie i od tego momentu Bank przejmuje odpowiedzialność finansową za zrealizowane przy jej pomocy transakcje, o ile nie doszło do nich z winy umyślnej posiadacza karty.

Zasady wydawania karty VISA Classic Debetowa

Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR może wnioskować o wydanie karty dla siebie lub pełnomocników do konta.

Do jednego rachunku ROR mogą być wydane maksymalnie 3 karty VISA Classic Debetowa, przy czym nie więcej niż jedna karta dla jednej osoby.

Karta VISA Classic Debetowa wydawana jest na okres 3 lat. Po tym czasie jest automatycznie wznawiana.

Użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu karty VISA Classic Debetowa do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Bank. Standardowe dzienne limity transakcji wynoszą:

15 000 zł – całkowity dzienny limit transakcji

5 000 zł – limit transakcji gotówkowych (wypłaty z bankomatów).

Zastrzeganie kart

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty lub wejścia w posiadanie kodu PIN przez osoby niepowołane, należy bezzwłocznie dokonać zastrzeżenia karty powiadamiając jedną z podanych niżej instytucji:

 • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. +48 22 539 50 50; +48 86 215 50 50 lub +48 828 828 828 – czynne całą dobę
 • telefonicznie dowolne centrum VISA
 • osobiście dowolną placówkę Banku Spółdzielczego w Sokółce
 • osobiście inny bank wydający karty VISA

Po dokonaniu telefonicznego zastrzeżenia karty należy niezwłocznie osobiście potwierdzić zastrzeżenie w placówce Banku Spółdzielczego w Sokółce.

Skip to content