Karty płatnicze – Rolnicy

Bank Spółdzielczy w Sokółce we współpracy z Bankiem BPS S.A. oferuje Rolnikom posiadającym rachunek bieżący, międzynarodową kartę VISA Business Debetowa. Dzięki niej użytkownik karty ma możliwość skorzystania ze środków dostępnych na rachunku bieżącym przez 24 h na dobę.

Karta VISA Business Debetowa to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Zalety posiadania karty VISA Business Debetowa

 • karta VISA Business Debetowa jest powszechnie akceptowana w bankomatach i placówkach handlowo-usługowych na całym świecie,
 • brak miesięcznej opłaty za używanie karty,
 • bezpieczeństwo transakcji – karta wyposażona jest w mikroprocesor (chip),

Posługując się kartą VISA Business Debetowa można:

 • bez żadnych opłat i prowizji płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych, takich jak np. sklepy, restauracje, hotele, stacje benzynowe,
 • wypłacać gotówkę w Polsce i za granicą w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, a bez żadnych opłat i prowizji w sieci bankomatów należących do Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You,
 • dokonywać płatności i rozliczeń realizowanych przez Internet, telefon i pocztę (np. rezerwacji biletów lotniczych)
 • wypłacać gotówkę w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
 • sprawdzać wysokość wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę.

Używanie karty VISA Business Debetowa zwiększa bezpieczeństwo i chroni oszczędności – nie trzeba nosić ze sobą gotówki.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty wystarczy ją zastrzec telefonicznie i od tego momentu Bank przejmuje odpowiedzialność finansową za zrealizowane przy jej pomocy transakcje, o ile nie doszło do nich z winy umyślnej posiadacza karty.

Zasady wydawania karty VISA Business Debetowa

Posiadacz rachunku bieżącego dla firm i instytucji może wnioskować o wydanie karty dla siebie lub wskazanej przez siebie osoby.

Do jednego rachunku bieżącego może być wydana dowolna liczba kart VISA Business Debetowa, przy czym nie więcej niż jedna karta dla jednego użytkownika.

Karta VISA Business Debetowa wydawana jest na okres 3 lat. Po tym czasie jest automatycznie wznawiana.

Użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu karty VISA Business Debetowa do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Bank. Standardowe dzienne limity transakcji wynoszą:

 • 80 000 zł – całkowity dzienny limit transakcji;
 • 30 000 zł – limit transakcji gotówkowych (wypłaty z bankomatów);
 • 50 000 zł – limit transakcji bezgotówkowych.

Zastrzeganie kart

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty lub wejścia w posiadanie kodu PIN przez osoby niepowołane, należy bezzwłocznie dokonać zastrzeżenia karty powiadamiając jedną z podanych niżej instytucji:

 • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. +48 22 539 50 50; +48 86 215 50 50 lub +48 828 828 828 – czynne całą dobę;
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA;
 • osobiście dowolną placówkę Banku Spółdzielczego w Sokółce;
 • osobiście inny bank wydający karty VISA.

Po dokonaniu telefonicznego zastrzeżenia karty należy niezwłocznie osobiście potwierdzić zastrzeżenie w placówce Banku Spółdzielczego w Sokółce.

Skip to content