Ubezpieczenia GENERALI

Teraz możesz samodzielnie dokonać zakupu produktów ubezpieczeniowych Generali

Bank Spółdzielczy w Sokółce udostępnia Klientom na stronie internetowej Banku linki do strony internetowej Generali, na której Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z Generali (z pominięciem pośrednictwa Banku).

OFERTY POLIS ONLINE:

Po wybraniu przez Klienta przycisku „Kup online” następuje przekierowanie Klienta na stronę Generali TU S.A.

Logo Genrali

Współpraca pomiędzy Generali a Bankiem Spółdzielczym w Sokółce dotycząca afiliacji odbywa się w ramach umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Stronami, jednak czynności wykonywane przez Bank w ramach tej współpracy są traktowane jako usługi dodatkowe wykonywane przez Bank na rzecz Generali

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje bezpośrednio między Klientem a Zakładem Ubezpieczeń Generali TU S.A., który pełni rolę dystrybutora ubezpieczeń.

O szczegóły dopytaj Doradcę we wszystkich placówkach naszego Banku!


Zobacz również: Ubezpiecz się… w banku!

Skip to content