Oprocentowanie depozytów – Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

Depozyty w złotych

Obowiązuje od dn. 16.03.2021 r.

1/Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze – Oprocentowanie stopa zmienna: 0,00%

2/Rachunki lokat terminowych – Oprocentowanie stopa stała:

3-miesięczne: 0,01%
6-miesięczne: 0,01%
12-miesięczne: 0,01%

  • Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych w złotych: po upływie okresu umownego
  • Minimalna kwota lokaty terminowej: 1.000 zł
  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Depozyty w walutach wymienialnych

Obowiązuje od dn. 08.06.2020 r.

Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze – stopa zmienna:

Oprocentowanie USD: 0,00%
Oprocentowanie EUR: 0,00%
Oprocentowanie GBP: 0,00%

  • Kapitalizacja odsetek na rachunkach w walutach wymienialnych: kwartalna.
  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Skip to content