Oprocentowanie oszczędności – Klienci indywidualni

Depozyty w złotych

Obowiązuje od dnia 16.03.2021 r.

1/Oprocentowanie Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (ROR) – stopa zmienna: 0,00%

2/Oprocentowanie Rachunków terminowych lokat oszczędnościowych – stopa stała:

6-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,01%
6-miesięczne – od 50.000 zł: 0,01%

12-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,01%
12-miesięczne – od 50.000 zł: 0,02%

24-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,04%
24-miesięczne – od 50.000 zł: 0,05%

36-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,06%
36-miesięczne – od 50.000 zł: 0,07%

  • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych „Lokata z dopłatą” – 12 miesięczna ze stałą stopą: 0,01%
  • Kapitalizacja odsetek od rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych: po upływie okresu umownego.
  • Minimalna kwota lokaty oszczędnościowej wynosi 300 zł.
  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Depozyty w walutach wymienialnych

Obowiązuje od dnia 08.06.2020 r.

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a’vista) – stopa zmienna:

Oprocentowanie USD: 0,00%
Oprocentowanie EUR: 0,00%
Oprocentowanie GBP: 0,00%

  • Kapitalizacja odsetek na rachunkach oszczędnościowych w walutach wymienialnych: kwartalna.
  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Depozyty w złotych wycofane z oferty

Obowiązuje od dnia 16.03.2021 r.

1/Mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe – oprocentowanie stopa zmienna: 0,00%

2/Wkłady obiegowe na każde żądanie (a’vista) – oprocentowanie stopa zmienna: 0,00%

3/Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – oprocentowanie stopa stała:

1-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,00%
1-miesięczne – od 50.000 zł: 0,00%

3-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,00%
3-miesięczne – od 50.000 zł: 0,00%

9-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,00%
9-miesięczne – od 50.000 zł: 0,00%

  • Kapitalizacja odsetek od oszczędności w złotych: pkt. 1/, pkt. 2/ – roczna, pkt. 3/ – po upływie okresu umownego.
  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Skip to content