Oprocentowanie oszczędności – Klienci indywidualni

Oprocentowanie

Depozyty w złotych

(Obowiązuje od dnia 20.09.2023 r.)

1/Oprocentowanie Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (ROR) – stopa zmienna: 0,00%

2/Oprocentowanie Rachunków terminowych lokat oszczędnościowych – stopa stała:

6-miesięczne – 0,40%

9-miesięczne – 0,50%

12-miesięczne – 2,60%

24-miesięczne – 1,50%

36-miesięczne – 2,50%

  • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych “Lokata z dopłatą” – 12 miesięczna ze stałą stopą: 0,50%
  • Kapitalizacja odsetek od rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych: po upływie okresu umownego.
  • Minimalna kwota lokaty oszczędnościowej wynosi 300 zł.
  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Depozyty w walutach wymienialnych

Obowiązuje od dnia 08.06.2020 r.

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a’vista) – stopa zmienna:

Oprocentowanie USD: 0,00%
Oprocentowanie EUR: 0,00%
Oprocentowanie GBP: 0,00%

  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Depozyty w złotych wycofane z oferty

Obowiązuje od dnia 16.03.2021 r.

1/Mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe – oprocentowanie stopa zmienna: 0,00%

2/Wkłady obiegowe na każde żądanie (a’vista) – oprocentowanie stopa zmienna: 0,00%

3/Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – oprocentowanie stopa stała:

1-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,00%
1-miesięczne – od 50.000 zł: 0,00%

3-miesięczne – poniżej 50.000 zł: 0,00%
3-miesięczne – od 50.000 zł: 0,00%

  • Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Skip to content