Opłaty i prowizje – Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od klientów przez Bank Spółdzielczy w Sokółce:

Kredyty, gwarancje, poręczenia

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Karty płatnicze

Skip to content