Obowiązek weryfikacji numeru PESEL

Zgodnie z  Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR),
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,

Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie/ umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

!! Do realizacji powyższych czynności musisz odwołać zastrzeżenie numeru PESEL !!

 1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Oddziale Banku, jeśli suma wypłat z danego dnia lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.
  Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w danym dniu, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnym Oddziale naszego Banku.

Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych oddziałach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Pamiętaj!

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL wielokrotnie:

Skip to content