Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

Kod BIC (Swift Banku):
POLUPLPR

 

STOPY PROCENTOWE

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowa uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i jest publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

WIBOR 1M oznacza stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych. Na podstawie stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca ustalane jest oprocentowanie niektórych kredytów udzielanych przez Bank (poprzez dodanie marży Banku określonej w umowie kredytu). W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio stawkę z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 1M.

Stopa redyskonta weksli jest jedną z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ustalana jest poprzez decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Na podstawie stopy redyskonta weksli ustalane jest całkowite oprocentowanie kredytów preferencyjnych, do oprocentowania których dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poprzez przemnożenie przez wskaźnik 1,5 lub 1,6).

Stopa lombardowa jest jedną z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ustalana jest poprzez decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Dla umów kredytowych zawartych do 31.12.2015 r. na podstawie stopy lombardowej ustalane jest oprocentowanie kredytów przeterminowanych, w tym rat które nie zostały w terminie spłacone (poprzez przemnożenie przez 4).

 

 

|POWRÓT|

Udostępnione na naszych stronach "pliki do pobrania" zapisane są w formacie PDF. Dokumenty zapisane w formacie PDF możemy oglądać m.in. za pomocą darmowego programu Adobe Reader. Można z niego korzystać po pobraniu ze strony: adobe.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL