Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - POZOSTAŁA OFERTA

Poniżej zapoznasz się z następującą ofertą:

Polecenie zapłaty

Informacja telefoniczna na hasło

Wpłata i wypłata dyskretna

Wrzutnia nocna

Polecenie zapłaty

Posiadacz dowolnego rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Sokółce - rachunku ROR lub rachunku bieżącego - może skorzystać z wygodnej formy dokonywania płatności jaką jest polecenie zapłaty.

Polecenie zapłaty jest nowoczesną, prostą i bezpieczną formą regulowania opłat, których kwota i dzień realizacji za każdym razem mogą być inne. Klient Banku udziela swojemu wierzycielowi (wystawcy rachunku/faktury) zgody do pobierania ze swojego rachunku powtarzających się płatności.

Polecenie zapłaty ułatwia realizację następujących płatności:

 • faktur za usługi telekomunikacyjne

 • abonamentu telewizji cyfrowej

 • składek ubezpieczenia

 • rachunków za energię elektryczną, cieplną i gaz

 • opłat za mieszkanie

 • spłat kredytów i pożyczek

 • faktur za prenumeratę czasopism

 • innych płatności okresowych

Uruchomienie usługi

Aby uruchomić usługę należy wypełnić i podpisać formularz Zgody do obciążania rachunku, w którym dłużnik wyraża zgodę na regulowanie zobowiązań wobec wierzyciela za pośrednictwem polecenia zapłaty. Formularz ten można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej wierzyciela bądź w Banku.

Na formularzu należy podać swoje dane wraz ze wskazaniem rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez polecenie zapłaty. Złożony podpis na formularzu musi być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzorów podpisów w banku.

Podpisany formularz zgody należy przekazać wystawcy rachunków (dla wierzyciela). Wierzyciel po dokonaniu przez Bank autoryzacji złożonego podpisu dłużnika, aktywuje usługę. Od tego momentu wszystkie kolejne płatności będą już realizowane w drodze automatycznych obciążeń rachunku Klienta.

Odwołanie usługi

Aby zrezygnować z usługi należy wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz Odwołanie zgody do obciążania rachunku. Następnie jeden wypełniony egzemplarz należy złożyć w Banku, a drugi przekazać wierzycielowi.

Co zyskuje Klient?

 • terminowość regulacji zobowiązań - rachunki są opłacane dokładnie w terminie płatności

 • wygoda - wszystkie czynności związane z opłaceniem należności na rzecz wierzyciela wykonuje wierzyciel i Bank

 • oszczędność czasu - nie trzeba przychodzić do Banku, aby zapłacić rachunki w kasie lub złożyć polecenie przelewu ze swojego rachunku

 • możliwość kontroli - Klient cały czas kontroluje wysokość płatności, dzięki fakturom i rachunkom wysyłanym przez wierzyciela i wyciągom bankowym

Informacja telefoniczna na hasło

Bank Spółdzielczy w Sokółce umożliwia Klientom, przy zawieraniu umowy rachunku lub w trakcie jej trwania, złożenie Dyspozycji telefonicznych usług na hasło. Po podpisaniu tej dyspozycji Klient nie musi przyjeżdżać do placówki Banku aby sprawdzić stan konta i obroty na swoim rachunku.

Pracownik Banku, w celu zapewnienia poufności danych, przed przekazaniem informacji w formie telefonicznej identyfikuje Klienta prosząc o podanie numeru rachunku i hasła.

Jeżeli przekazane przez Klienta informacje są zgodne z danymi zawartymi w Dyspozycji telefonicznych usług na hasło, pracownik może poinformować Klienta o:

1)  stanie salda rachunku,

2)  obrotach na rachunku,

3)  wysokości odsetek

W każdej chwili posiadacz rachunku może zgłosić w placówce Banku rezygnację z telefonicznego uzyskiwania informacji na hasło lub wnioskować o zmianę dotychczasowego hasła.

Co zyskuje Klient?

 • oszczędza czas

 • może na bieżąco kontrolować swoje konto

 • wygodę – omija bankowe kolejki

Wpłata i wypłata dyskretna

W celu zapewnienia dyskrecji i komfortu dokonywanych transakcji gotówkowych Bank Spółdzielczy w Sokółce umożliwia Klientom dokonywanie wpłat i wypłat gotówki w specjalnym pomieszczeniu, poza salą obsługi Klienta.

Zainteresowani wpłatą lub wypłatą dyskretną zgłaszają chęć skorzystania z tej usługi u pracownika Banku realizującego transakcję.

 

Wrzutnia nocna

Wrzutnia nocna dostępna jest w Centrali Banku w Sokółce oraz w Oddziale w Dąbrowie Białostockiej i umożliwia dokonywanie wpłat gotówki 24 h na dobę, również wtedy, gdy kasy Banku są zamknięte.

Do wrzutni nocnej dokonuje się wpłat w formie zamkniętej w specjalnych, oznaczonych portfelach.

Na podstawie załączonego do portfela dowodu wpłaty, Bank dokonuje sprawdzenia wpłaty zamkniętej (liczenie, sortowanie) oraz uznaje rachunek Klienta kwotą wpłaty.

Co zyskuje Klient?

 • usprawnienie obrotu gotówkowego

 • oszczędza czas

 • ograniczenie ryzyka związanego z pozostawaniem gotówki w siedzibie Klienta

 • bezpieczeństwo swoich pieniędzy

 • wygodę

|POWRÓT|

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl