Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

LOKATA Z DOPŁATĄ

Oferta rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata z dopłatą” skierowana jest do osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Pozwala Klientom w prosty i szybki sposób zdeponować pieniądze, które przyniosą większy zysk, niż w przypadku pozostawienia ich na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym czy rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie.

Termin zadeklarowania Lokaty z dopłatą

Lokata otwierana jest na okres umowny 12 miesięcy w złotych ze stałą stopą procentową.

Korzyści z posiadania Lokaty z dopłatą

  • możliwość systematycznego oszczędzania nawet niewielkich kwot na określone cele dostępna szerokiemu gronu Klientów z uwagi na stosunkowo niewielką minimalną kwotę pierwszej wpłaty i dopłat do rachunku lokaty, tj. 300,00 zł;

  • możliwość dokonywania dopłat w trakcie trwania okresu umownego w dowolnym, bez konieczności likwidacji lokaty;

  • stałe oprocentowanie;

  • kapitalizacja odsetek roczna;

  • lokata odnawiana automatycznie;

  • dla posiadaczy Rachunku ROR możliwość złożenia stałego zlecenia wpłat na rachunek Lokaty z dopłatą.

W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku Lokaty z dopłatą nie dokonuje się częściowych wypłat. Wypłata części środków z lokaty jest równoznaczna z jej likwidacją.

Lokata z dopłatą, tak jak pozostałe depozyty składane w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęta jest gwarancja bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie przewidzianym ustawa o BFG

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL