Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY

Kredyt obrotowy dla Rolników

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje Rolnikom kredyty obrotowe, dzięki którym można sfinansować bieżące nakłady związane z prowadzoną działalnością.

Przeznaczenie i wysokość kredytu

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać ściśle z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów i planów finansowych przedstawionych przez Klienta.

Okres kredytowania

Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy (do 1 roku), a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wzrostem rozmiarów produkcji, wprowadzeniem nowych technologii – jako średnioterminowy maksymalnie do 2 lat.

Warunki wykorzystania kredytu

Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.

Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

Zobacz również

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.pl