Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY

Kredyty obrotowe preferencyjne 

z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa    

Bank Spółdzielczy w Sokółce posiada w swojej ofercie kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi – Symbol nKL02   

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

2) nawozów mineralnych,

3) środków ochrony roślin,

4) paliwa na cele rolnicze,

5) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

6) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

7) pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

8) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

9) pasz objętościowych.

Do kosztów zakupu rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej mogą zostać zaliczone koszty transportu z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

Warunki udzielenia kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć kosztów (nakładów) niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, wynikającej z opinii wojewody, nie więcej jednak niż:

  • 4 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,

  • 8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Okres spłaty - maksymalnie 4 lata (karencja do 2 lat). 

Zobacz również

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.pl