Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNICTWA - KREDYTY

Kredyt inwestycyjny

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje Rolnikom kredyty inwestycyjne, które pomagają w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. 

Przeznaczenie kredytu

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe takie jak np.:

  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów;

  • modernizacja i restrukturyzacja majątku produkcyjnego;

  • zakup udziałów lub akcji;

  • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

W zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń, wymagany jest udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu. Wynosi on minimum 20%. 

Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje 
w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest częściowe wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej, nie więcej jednak niż 25% kwoty kredytu. 

Okres kredytowania

Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji.

Zobacz również:

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.pl