Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA ROLNIKÓW - DEPOZYTY

LOKATY TERMINOWE

Atrakcyjne oprocentowanie oraz bezpieczeństwo ulokowanych środków to gwarancja pewnego zysku. Dla firm, które chcą pomnażać swoje oszczędności uzyskując wyższe oprocentowanie niż na rachunkach bieżących Bank Spółdzielczy w Sokółce przygotował atrakcyjną ofertę lokat terminowych w złotych i w walutach.

Lokaty terminowe w złotych

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje standardowe lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem:
- 1 miesięczne
- 3 miesięczne
- 6 miesięczne
- 9 miesięczne
- 12 miesięczne

Bank proponuje także Lokaty Negocjowane - o wyższej stopie procentowej niż w przypadku lokat standardowych.

Warunki negocjacji oprocentowania

  • Klient dysponuje kwotą co najmniej 200 000 zł i co najmniej taką kwotę chciałby złożyć na jednej lokacie.

  • Klient decyduje o długości trwania lokaty i proponuje oprocentowanie na Wniosku o podwyższenie oprocentowania depozytu.

  • Wniosek o podwyższenie oprocentowania depozytu rozpatrywany jest przez Członka Zarządu Banku, który podejmuje decyzję o wysokości oprocentowania.

Oprocentowanie

Wysokość oprocentowania depozytów określa odpowiednia Uchwała Zarządu Banku. Obowiązująca tabela oprocentowania podawana jest do wiadomości w komunikatach wywieszanych na tablicach ogłoszeń w lokalach Banku oraz zamieszczana jest na stronie internetowej Banku.  

Wszystkie lokaty terminowe objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Depozyty złożone w Banku Spółdzielczym w Sokółce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.   

Likwidacja lokaty terminowej

Standardowa lokata terminowa może być po upływie okresu zadeklarowania podjęta lub przeksięgowana na rachunek bieżący lub pozostawiona na kolejny taki sam okres. Jeżeli w dniu następnym po upływie zadeklarowanego okresu, lokata nie zostanie inaczej zadysponowana, umowę lokaty uważa się za przedłużoną na kolejny taki sam okres i z aktualnie obowiązującym oprocentowaniem.

Z rachunku lokaty terminowej nie dokonuje się częściowych wypłat. Istnieje możliwość wypłaty skapitalizowanych odsetek.

Nie dotrzymanie zadeklarowanego terminu lokaty skutkuje naliczeniem odsetek od zrywanego wkładu w wysokości stawki obowiązującej w danym dniu dla środków na rachunkach rozliczeniowych bieżących w złotych.

Pozostałe informacje

Środki zgromadzone na rachunku lokaty terminowej mogą stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku kredytu lub pożyczki. 

Zobacz również:

RACHUNKI ROZLICZENIOWE

INFORMACJA O GWARANTOWANIU ŚRODKÓW

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RON.PL