Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA CIEBIE - KREDYTY

KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM ROR 

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje posiadaczom rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego ROR kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym. Kredyt w rachunku ROR jest bardzo wygodną i praktyczną formą finansowania codziennych potrzeb. Kredyt jest odnawialny, co oznacza, że każda spłata całości lub części wykorzystanego limitu kredytowego powoduje jego odnowienie i przyznany limit kredytowy może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie trwania umowy. Nie trzeba pilnować spłaty rat kredytu, a jedynie należy zapewnić środki na pokrycie odsetek płatnych na koniec miesiąca.

Warunki udzielenia kredytu

Kredyt odnawialny w rachunku ROR udzielany jest Klientom:

  • posiadającym rachunek ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy; do okresu funkcjonowania ROR może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w innym banku

  • uzyskującym dochody i regularnie przekazującym stałe wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek ROR,

  • posiadającym zdolność i wiarygodność kredytową.

Okres kredytowania 

Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej na okres 12 miesięcy. Po tym okresie kredyt może zostać automatycznie przedłużony na kolejny okres, bez konieczności spłacania zadłużenia, pod warunkiem, że Kredytobiorca wywiązywał się z warunków umowy kredytowej.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Bank pobiera z rachunku ROR Klienta w ostatnim dniu każdego miesiąca należne odsetki, naliczane codziennie jedynie od faktycznie wykorzystanego limitu kredytowego.

Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizję określoną w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe.

Zobacz również:

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL