Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA CIEBIE - DEPOZYTY

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

Rachunek oszczędnościowy POL-IKE

Bank Spółdzielczy w Sokółce wspólnie z Bankiem Zrzeszającym oferuje możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę w formie Indywidualnego Konta Emerytalnego POL-IKE. 

POL-IKE jest rachunkiem zakładanym dla jednej osoby fizycznej, do którego nie można ustanowić pełnomocnictwa, a jedynie wskazać można osoby uposażone.

Suma wpłat na ten rachunek jest ograniczona ustawowo.

Wpłaty na rachunek POL-IKE mogą być dokonywane w formie gotówkowej we wszystkich kasach Banku lub bezgotówkowej, w formie zlecenia stałego z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR, bądź przelewem z innych rachunków bankowych. 

W przypadku rozwiązania umowy o POL-IKE przed upływem roku od daty zawarcia Umowy oszczędzający ponosi opłatę w wysokości równej wartości kwoty odsetek naliczonych za okres 6 miesięcy.

Zobacz również:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt i wdrożenie: RON.PL