Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA FIRM - KREDYTY (2)

Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10  

Kredyt może zostać udzielony na finansowanie inwestycji zmierzających do rozwoju zespołowych form użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych do 300 ha użytków rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się gospodarstwo prowadzące produkcję rolną w oparciu o grunty własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji:

 1. zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

 2. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,

 • opłaty za patenty lub licencje,

 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki udzielenia kredytu:

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w gospodarstwach rolnych przez osoby fizyczne tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej jednak niż 4 mln zł,

 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w działach specjalnych produkcji rolnej przez osoby fizyczne tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej jednak niż 8 mln zł,

 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) - 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.

Okres spłaty - maksymalnie 8 lat (karencja w spłacie kapitału do 3 lat).

POZOSTAŁA OFERTA KREDYTOWA DLA FIRM

 1. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP

 2. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10

 3. Realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14

 4. Realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15

 5. Zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ

 6. Realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl