Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA FIRM - KREDYTY

Kredyt płatniczy

Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym posiadającym rachunek bieżący kredyt płatniczy, który pomaga w utrzymaniu krótkoterminowej płynności finansowej. 

Przeznaczenie kredytu

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego i udzielany jest w przypadku, gdy:
1) Kredytobiorcy przejściowo brakuje środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,
2) konieczności pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

Warunki udzielenia kredytu 

O kredyt płatniczy może ubiegać się Klient:

  • posiadający rachunek bieżący w Banku, na który dokonywane są wpłaty ze stałą
    częstotliwością przez okres co najmniej 1 roku,

  • o ugruntowanej i stabilnej kondycji finansowej,

  • terminowo regulujący swoje zobowiązania wobec Banku,

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

Wysokość kredytu 

Kredyt płatniczy udzielany jest maksymalnie do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz dziennych wpływów liczonych jako średnia arytmetyczna wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu. 

Wykorzystanie i spłata kredytu 

Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (polecenia przelewu), w ciężar rachunku kredytowego.

Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

Zobacz również:

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl