Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA FIRM - KREDYTY

Kredyty na działalność gospodarczą

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie kredytu

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów, na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

W zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń, wymagany jest udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu. Wynosi on minimum 20%.

Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje 
w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest częściowe wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej.

Okres kredytowania

Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego z udziałem kredytu. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji.

Kredyt obrotowy

Przeznaczenie kredytu

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Okres kredytowania

Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy (do 1 roku) lub średnioterminowy (powyżej 1 roku do 3 lat), a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy (powyżej 3 lat).

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu

Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.

Zobacz również:

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać:

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl