Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

OFERTA DLA FIRM - DEPOZYTY

RACHUNKI ROZLICZENIOWE

Dla Klientów prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla Instytucji Bank oferuje nowoczesne rachunki rozliczeniowe - bieżące i pomocnicze, które umożliwiają sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i bezpieczne przechowywanie środków.

 • Rachunek bieżący – podstawowy rachunek danego podmiotu w naszym Banku

 • Rachunek pomocniczy – służy dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)

Posiadaczami rachunków rozliczeniowych mogą być:

 • osoby prawne

 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną 

 • jednostki samorządu terytorialnego 

 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami

 • prowadzące działalność w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, i oddziały utworzone przez nierezydentów

Posiadacz rachunku rozliczeniowego może w przy jego otwarciu lub w czasie trwania umowy ustanowić jednego lub kilku pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rachunki rozliczeniowe pomagają w efektywnym prowadzeniu działalności i umożliwiają m.in.:

 • przechowywanie środków pieniężnych

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością

Zalety posiadania rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Sokółce:

 • niski koszt prowadzenia rachunku

 • kompleksowa obsługa finansowa 

 • całodobowy dostęp do gotówki dzięki kartom płatniczym VISA Business

 • bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym

 • możliwość korzystania z wielu dodatkowych produktów i usług bankowych, takich jak np.:
  · lokaty terminowe
  · kredyty (inwestycyjne, odnawialne linie kredytowe w rachunku)
  · karty płatnicze VISA Business
  · czeki
  · tanie przelewy za pośrednictwem Internet Banking i Home Banking
  · telefoniczna informacja o rachunku na hasło
  · zlecenia stałe 
  · polecenia zapłaty
  · wrzutnia nocna 

 • indywidualne traktowanie każdego Klienta umożliwiające dopasowanie oferty Banku do specyfiki działalności

 • brak miesięcznej opłaty za dostęp do rachunku przez system Internet Banking

 • możliwość negocjacji warunków umowy, opłat i oprocentowania

 • pełna kontrola operacji dokonywanych w ramach rachunku poprzez wyciąg bankowy generowany po każdej zmianie salda 

Do otwarcia rachunku wymagane są, w zależności od typu podmiotu, następujące dokumenty: >>> zobacz 

Zobacz również:

LOKATY TERMINOWE

INFORMACJA O GWARANTOWANIU ŚRODKÓW

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RON.PL