Bank Spółdzielczy w Sokółce

O BANKU | KONTAKT | MAPA SERWISU

Oferta dla CiebieOferta dla FirmOferta dla Rolnictwa

Internet Banking

Aktualnosci

Placowki Banku

Bankomaty

Oprocentowanie

Oplaty i prowizje

Kursy Walut

Pliki do pobrania

Kontakt

HISTORIA BANKU

Bank Spółdzielczy w Sokółce rozpoczął działalność 13 listopada 1924 r. jako Kasa Stefczyka spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną. Celem działalności Kasy było udzielanie pożyczek, przyjmowanie wkładów oraz rozwój kulturalny środowiska.

W 1934 roku Kasa liczyła 587 członków i dysponowała funduszami własnymi w wysokości 27.215,00 zł, a stan udzielonych kredytów wynosił 44.700,00 zł. 

Wraz z wybuchem II wojny światowej funkcjonowanie Kasy Stefczyka zostało przerwane. Wznowienie działalności pod nową nazwą - Bank Ludowy - nastąpiło 14 lutego 1948 r. 

W kolejnych latach wielokrotnie zmieniana była nazwa Banku: od 9 lipca 1955 r. funkcjonowała Gminna Kasa Spółdzielcza, od 24 lipca 1956 r. Kasa Spółdzielcza, od 12 września 1956 r. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, a od 27 września 1965 r. do dziś Bank Spółdzielczy.

W 1974 roku oddano do użytku nowo wybudowany budynek siedziby Banku przy ulicy Ks. Ściegiennego 16. Dzięki temu znacznie podniósł się poziom obsługi Klientów.

Od 1975 r. Bank Spółdzielczy w Sokółce wchodził w strukturę organizacyjną Banku Gospodarki Żywnościowej.

W 1995 roku Bank został akcjonariuszem nowoutworzonego Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie skupiającego na początku 146 banków spółdzielczych założycieli. Aktywnym uczestnikiem tworzonego Banku Regionalnego był Prezes Banku Klemens Kaczyński.

W latach 90-tych Bank Spółdzielczy w Sokółce stale pozyskiwał nowych Klientów i zwiększał obszar działalności. W marcu 1995 roku utworzony został Punkt Usług Bankowych w Kuźnicy, a w listopadzie tego roku Punkt Usług Bankowych w Sidrze.

W dniu 1 października 1997 r. decyzją Rad Nadzorczych zainteresowanych banków Bank Spółdzielczy w Sokółce połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Szudziałowie. W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy w Szudziałowie prowadzi działalność jako Oddział Banku Spółdzielczego w Sokółce. Zobacz: Historia Banku Spółdzielczego w Szudziałowie.

W dniu 1 stycznia 1999 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce połączyły się kolejne dwa banki spółdzielcze: Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Białostockiej wraz z jego Oddziałem w Nowym Dworze oraz Bank Spółdzielczy w Janowie. Te dwa dobrze funkcjonujące banki posiadały zbyt niskie kapitały własne aby samodzielnie sprostać wymogom kapitałowym określonym przepisami Prawa bankowego. Od momentu połączenia są największymi Oddziałami Banku Spółdzielczego w Sokółce.

Jeszcze w 1999 r. Rada Nadzorcza połączonych banków powołała nowy Zarząd Banku Spółdzielczego w Sokółce. Na stanowisku Prezesa Zarządu pozostał Klemens Kaczyński, Wiceprezesem został Witold Budrowski, dyrektor Oddziału w Szudziałowie, Członkami Zarządu zostali: Mieczysław Pułtorak, dyrektor Oddziału w Dąbrowie Białostockiej i Helena Botwicz, pracownik Centrali Banku w Sokółce.

27 marca 2002 r. Bank Spółdzielczy w Sokółce podpisał z Bankiem Polskiej Spółdzielczości umowę zrzeszenia, na mocy której Bank Zrzeszający zobowiązany jest m. in. do: prowadzenia rachunku bieżącego Banku Spółdzielczego, za pośrednictwem którego dokonywane są rozliczenia pieniężne Banku, wypełniania za Bank Spółdzielczy obowiązków informacyjnych wobec Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, kontrolowania zgodności działalności Banku Spółdzielczego z postanowieniami umowy zrzeszenia i innymi przepisami prawa.

Historia Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze

1929 – powstanie w Nowym Dworze z inicjatywy rolników Kasy Stefczyka spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną

1939 – przerwa w działalności Kasy spowodowana wybuchem II. wojny światowej

1951 – rozpoczęcie obsługi finansowej ludności terenu Nowego Dworu w Gminnej Kasie Spółdzielczej w Dąbrowie Białostockiej

1961.07.09 – zebranie założycielskie spółdzielni pod nazwą Kasa Spółdzielcza w Nowym Dworze

1961 – zmiana nazwy na Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową

1966 – oddanie do użytku nowego budynku Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze

1997.01.01 – połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Dąbrowie Białostockiej i prowadzenie dalszej działalności pod szyldem Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Białostockiej Oddział w Nowym Dworze

Historia Banku Spółdzielczego w Janowie

1927.01 - powstanie z inicjatywy małżeństwa nauczycieli Marii i Stanisława Stolarczyk Kasy Stefczyka w Janowie

1940 - konfiskata dokumentacji Kasy przez radzieckie władze okupacyjne i zawieszenie jej działalności

1948.03.05 – zgromadzenie założycielskie Kasy Stefczyka

1948.05.24 – rejestracja Statutu Kasy Stefczyka spółdzielni z odpowiedzialnością  ograniczoną w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

1950.06.28 – dokonanie zmiany nazwy przez Walne Zgromadzenie Członków Kasy na Gminną Kasę Spółdzielczą

1951.12.19 – otwarcie Punktu Kasowego w Korycinie

1956.06.24 – uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów zmiany nazwy spółdzielni na Kasę Spółdzielczą w Janowie

1958 – przekształcenie Punktu Kasowego w Korycinie w odrębną Kasę Spółdzielczą

1966.05.15 – zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Janowie

1967 – otwarcie własnego lokalu Banku

1975 – rozbudowa siedziby Banku 

1999.01.01 – połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce i prowadzenie dalszej działalności pod szyldem Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Janowie

Historia Banku Spółdzielczego w Szudziałowie

1962.10.07 – powstanie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej

1962.12.18 – rejestracja sądowa

1969 – rozpoczęcie budowy siedziby Banku

1970.07.22 – przekazanie do użytku nowego budynku Banku Spółdzielczego

1973 – utworzenie Oddziału w Babikach, który prowadził obsługę klientów do roku 1976

1997.10.01 – połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce, prowadzenie dalszej działalności pod szyldem Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Szudziałowie.

Historia Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Białostockiej

1927 – powstanie Kasy Stefczyka w Dąbrowie Białostockiej

1939 – 1950 - przerwa w działalności spowodowana wybuchem II. wojny światowej, po wojnie obsługę ludności w ograniczonym zakresie prowadziła kasa Gminnej Spółdzielni

1950.03.05 – powstanie samodzielnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminna Kasa  Spółdzielcza

1956-61 – zmiany organizacyjne, nadanie nowego statutu, zmiana nazwy na  Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową

1975 – przekształcenie Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Bank Spółdzielczy

1997.01.01 – przejęcie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze i utworzenie w jego miejsce Oddziału Banku

1999.01.01 – połączenie Banku i Oddziału w Nowym Dworze z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce i prowadzenie dalszej działalności pod szyldami: Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Dąbrowie Białostockiej i Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Nowym Dworze.

|POWRÓT|

Wszelkie prawa zastrzeżone © Bank Spółdzielczy w Sokółce :: Projekt graficzny i wdrożenie: RonStudio www.ron.pl